Nuus

11 Februarie 2018

Vas en Bid


Category: General
Posted by: hannes

Hierdie dissipline word die meeste verwaarloos weens ons gebrek aan die kennis van die Woord en is juis die een wat ’n nuwe begeerte in jou plaas om die Woord te ondersoek.

Jes. 58:3-6 (lees asseblief die hele hoofstuk self)  

3 “Waarom vas ons, en U sien dit nie? Waarom kwel ons ons siel, en U weet dit nie? —Kyk, op die dag as julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen, en julle jaag al jul arbeiders aan.

4 Kyk, om te twis en te kyf, vas julle, en om te slaan met misdadige vuis; julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie.

5 Is dít die vas wat Ek verkies, die dag as die mens sy siel gaan kwel: dat hy sy hoof buig soos ‘n biesie en sak en as uitsprei om sy bed te wees? Noem jy dit vas en ‘n dag wat die HERE welgevallig is?

6 Is dít nie die vas wat Ek verkies nie: dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek?"

Hierdie dissipline word die meeste verwaarloos weens ons gebrek aan die kennis van die Woord en is juis die een wat ’n nuwe begeerte in jou plaas om die Woord te ondersoek.