Nuus

01 Januarie 2018

2018 God se plan


Category: General
Posted by: hannes

God se plan met my in 2018:

Jer. 29:11

11 “Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.

Dit is reg God het ’n spesiale plan vir al sy kinders, maar die probleem is dat die duiwel dit reggekry het om God se kinders so te verwar wanneer hulle hoopvol hoor dan dink hulle aan ’n ashoop vol probleme en ons hoop het so vervaag dat ons nie meer die verskil tussen wêreldse hoop, wat maar net wensdenkery is, en ware Goddelike hoop, wat egter die bewys is dat die Een wat dit beloof het nie ’n mens is dat Hy sou lieg nie en dat op grond van die waarheid van God se Lewende Ware Woord, Jesus die verheerlikte Christus is.

Die rede waarom die meeste van God se dierbare kinders hulle nog in die woestyn van tekortkominge bevind is omdat hulle by hul weergeboorte nie die ou lewe tot niet gemaak het nie, nee hoewel hulle daarmee soort van gebreek het sleep hulle dit nog saam met hulle. Hier volg God se belofte nou.

Indien jy gewillig is om jouself in ’n persoonlike verhouding met My te verbind met die voorwaarde dat jy jou hele bagasie, ja selfs dit wat jy deur mense uit My Woord uit geleer was agter te los, nadat jy dit vernietig het. Dan sal Ek vir jou op ’n tripel maat voorsien en jou seën en op die regte pad van oorvloed neem, nie net om jou self te verryk nie, maar ook My koninkryk daarmee te seën. Omdat Ek ’n Drie-enige God is, is daar drie dinge waarmee jy moet begin dan sal Ek jou op die regte tyd in jou bediening / amp loslaat, moet net nie die vrug ryp probeer druk nie.

Al drie is verpligtend nie een of gedeelte daarvan is opsioneel nie.

  1. Die groot opdrag.         (Mt.28:19)
  2. Die groot gebod.            (Mt. 22:37-39)
  3. Die groot werk bevel.    (Mt.10:8)   

Indien jy in al drie van bogenoemde gehoorsaam is dan gaan jy jouself nie meer ken nie, want dan sal My Gees My Woord bevestig deur die tekens en wonders wat daarop sal volg in jou.