Nuus

18 November 2017

Is jy gewillig om gehoor te gee?


Category: General
Posted by: hannes

Jes. 1:19

19 “As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet.”

Mt. 7:24

24 “Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het.”

Josua 1:8, 9

8 “Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel.

9 Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan.”

Diegene wat gehoor gee aan die Woord van God sal al die goeie van die land eet.