Nuus

24 Mei 2014

weeklikse gebed


Category: General
Posted by: hannes

1Pet.1:15,16

15 “Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word,

16omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.”

Hb. 12:14

14 “Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie;”

1 Kor. 1:30

30 Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.”

Hemel Vader, ons verneem uit hierdie teksverse dat heiligmaking twee aspekte het een wat ons weens U grote genade verniet van Jesus ontvang wanneer ons in Jesus kom maar ook ’n ander vorm wat ons self moet nastreef, help ons asseblief om heilig te leef soos U Heilig is, elke oomblik van ons lewe. 

Amen.