Nuus

12 April 2014

weeklikse gebed


Category: General
Posted by: hannes

Mt 26:39-44

39 “En Hy het ‘n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.

40 En Hy kom by die dissipels en vind hulle aan die slaap, en Hy sê vir Petrus: So was julle dan nie in staat om een uur saam met My te waak nie?

41 Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.

42 Weer het Hy vir die tweede maal gaan bid en gesê: My Vader, as hierdie beker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied.

43 Toe kom Hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar.

44 En Hy het hulle met rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê.”

 Vader baie dankie dat Jesus U wil gedoen het en nie die beker by Hom laat verbygaan het nie, want as gevolg daarvan het ons vandag verlossing, bevryding en volkome genesing. Net soos die dissipels vind ons dit bykans onmoontlik om eenuur saam met Jesus te waak, leer ons asseblief om in gebed te volhard.