Nuus

20 Maart 2014

weeklikse gebed


Category: General
Posted by: hannes

Mk. 11:25 en 26

25 “En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe.

26 Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie.”

Vader U wil hê dat wanneer ons vergewe ons dit soos U vergewe moet doen. Daar is egter ’n baie groot groep van mense, my ingesluit wat gedink het indien ons nie meer so gereeld daaraan dink nie, hoef ons nie te vergewe nie. Maar nou wil ek elkeen asook myself, selfs die wat ek vergeet het van on voor waarlik vergewe en net soos U my vrygespreek het spreek ek almal van hulle nou vry. Help my asseblief dat ek nie weer aan enigiets daarvan sal dink nie. Amem.