Nuus

16 Februarie 2014

weeklikse gebed


Category: General
Posted by: hannes

1Pet. 2:5,9

5 “en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus

9 Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,

Vader ek laat toe dat U my soos lewende stene opbou, want in Chrietus is ek ‘n uitverkore geslag ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, gekoop as U eiendom en is nou U eiendom Amen.