Nuus

11 Januarie 2014

weeklikse gebed


Category: General
Posted by: hannes

Mt. 6:31-33

33 “Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?

32 Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.

33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.”

Vader U weet wat ons nodig het, maar wil tog hê ons moet vra

Fil 4:6 “Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.”

Help ons dan om meer van U koninkry te soek as om inkopielyste te bid.