Nuus

04 Januarie 2014

Hou aan bid


Category: General
Posted by: hannes

Lk 21:36

36 “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.”

Bid hierdie week en maak seker dat jy waarlik gereed is, en dat daar niks in jou pad is, selfs godsdiens wat jou gaan verhinder om saam te gaan nie.