Nuus

28 Desember 2013

weeklikse gebed


Category: General
Posted by: hannes

Hd. 2:1-4

1 “En toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar.

2 En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.

3 Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit.

4 En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.”

Gebed: Vader  doop ons asseblief weer met U Heilige Gees sodat ons lewe kan getuig dat Jesus waarlik uit die dood opgestaan het.