Nuus

19 Oktober 2013

Gebed van die week


Category: General
Posted by: hannes

Vader open asseblief my oë en ore sodat ek U elke oomblik van my lewe hoor en help my om te doen wat U van my verwag

Mk 11:23 “Want, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê: Hef jou op en werp jou in die see—en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur—hy sal verkry net wat hy sê.”