Welkom by Opstandingskrag Bedieninge

Groblersdal omGee Gemeente

Kliek op blou reghoek hieronder om oop te maak

kliek weer daarop om dit toe te maak

Visie van Opstandingskrag Bedieninge

Die uitvoer van God se opdrag aan sy kerk, om in Groblersdal en elders deur middel van persoonlike dienswerk wat uitgevoer moet word deur elke dissipel (volgeling van Jesus) in die krag van Jesus se opstanding.   Fil. 3:10 wat behels die opdrag van God?

Mt. 28:19 “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Missie van Opstandingskrag Bedieninge

Die persoonlike toerusting van al die dissipels (volgelinge van Jesus, God se kinders) vir hul dienswerk hier op die aarde d.m.v. die vyfvoudige bedieninge.   

Eff. 4:11,12En Hy het gegee sommige as 1 apostels, ander as 2 profete, ander as 3 evangeliste, ander as 4 herders en 5 leraars, 12 om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus”

dienstye omGee gemeente

Dienste:  

Woensdag Selgroep 18H45 Appelblaar 11 Groblersdal.

Donderdag Susters Biduur 09H00 Hoek van Tautes en Kortstraat

Sondae Oggende

0800 Inhtersessie Dymamique Private School 4 Tweede laan Groblersdal

09H00 Erediens Dymamique Private School 4 Tweede laan Groblersdal

 

Bybel verklaring

Voor jy hierdie verklaring doen, moet jy eers bid en vra dat God jou sal help, om nie ligtelik beloftes te maak nie maar dat jy dit bedoel en alles in jou vermoë sal doen om dit gestand te doen. Dan eers kan jy jou Bybel in jou regterhand neem en voor God die volgende verklaring uit jou hart maak.

  1. Hierdie is my Bybel, dit is die instrument wat my help om God se stem verseker te leer ken.
  2. My Bybel is kosbaar, en wanneer ek dit lees, ontdek ek God se beloftes vir my en indien ek nog nie alles het, of kan doen wat die Bybel sê ek kan hê of doen nie, herinner ek God aan sy beloftes totdat ek dit alles verkry, sonder dat ek moedeloos word en ophou om daarvoor te vra. 
  3. Daarom onderneem ek om my Bybel, ten minste, daagliks, biddend, met ‘n leerbare gees, te lees en te luister vir God se inspraak.
  4. Ek gaan kort gedeeltes oor en oor lees, totdat ek van God af hoor.
  5. Ek gaan ten alle tye, na God se stem luister, veral wanneer ek my Bybel lees.
  6. Ek belowe dat ek alles wat God van my verwag, in sy Woord, letterlik na te kom.
  7. Ek gaan ook al die lesse wat ek uit die Bybel leer, neer skryf, dit gereeld weer lees, om sodoende die res van my lewe daarvolgens te reël.